Husk:

Medbring dit gule sygesikringsbevis

Medbring venligst et lagen eller et stort håndklæde til at ligge på til hver behandling. (Et lagen kan lejes for 25 kr. pr. gang. )

Påfør dig ansigtsmaske ved ankomst til vores venteværelse.

Eventuelle afbud skal meldes i så god tid så muligt, men senest kl. 08.30 på behandlingsdagen ellers tages opkrævning i forhold til regions fastlagte takst.

 

Informer os om du er:

  • medlem af  
  • henvist af sundhedsordning (se under sundhedsordninger)
  • bevilliget helbredskort fra kommunen

 

Vi vil altid gerne høre fra dig hvis der er noget med klinikken eller personalet du ikke har været helt tilfreds med.

Men hvis du i forbindelse med din kontakt med klinikken oplever en utilsigtede hændelse kan du indrapportere den på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Der kan desuden klages hos Styrelsen for Patientklager her.