Med læge henvisning:

Vi arbejder under ydernummer, hvor taksterne sættes og reguleres to gange om året af regionen. Taksterne er hentet fra www.fysio.dk

Se fysioterapi 51 takster (side 3) her:    Fysioterapi takster

Uden læge henvisning: 

Første konsultation (25 min) 500,-

Normal konsultation (25 min) 400,-

Ved behandling i eget hjem tilføjes et afstandstillæg på 150,-

Udeblivelse/ sent afbud: 

Afbud meldes tidligst muligt, men senest på behandlingsdagen inden kl. 08.30.

Ved for sent afbud opkræves et gebyr på 311,21 kr.

Hvis behandlingen foregår i eget hjem opkræves afstandstillægget yderligere.

Obs: Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark yder der tilskud både med og uden læge henvisning. Husk at informere os.